”වමේ පක්ෂ කියන එක මට තේරෙන්නේ නෑ” – සාගර කාරියවසම්

තම පක්ෂය විනාශ කරමින් එලියට ගොස් කෑගසන පුද්ගලයින්ට ජනතාව උත්තර දෙනු ඇති තමාට විශ්වාස බව පොහොට්ටුවේ ලේකම් නීතිඥ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාරියවසම් පවසනවා. පොහොට්ටුව සමඟ එකතු වුණු බලලෝභී පිරිසක් එයින් ඉවත් ගොස් ඇති බවත් ඒ අය කව්රුන්දැයි ජනතාව දන්නා බවත් ඔහු පවසනවා.

“පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනන ජයසුමන විසින් සිදුකර ඇති ප්‍රකාශ පිළිබඳව වගකියන්න ඕනේ එතුමා යි. මේ රජය පටන්ගත්ත දවසේ ඉඳන් එතුමා තමයි සෞඛ්‍ය ඇමති. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ යම් කඩා වැටීමක් තියෙනවා නම් ඒකටත් වගකියන්න ඕනේ එතුමා ම තමයි.

අපේ පක්ෂය කියන්නේ රටේ අනාගතය සහ දරුවන් වෙනුවෙන් ගොඩනැගූ පක්ෂයක්. ඒ හින්දා වාසි බලාගන්න විතරක් ගොඩනැගෙන සන්ධාන වලට අපි එකතු වෙන්නේ නැහැ. වමේ පක්ෂ කියන එක මට පැහැදිලි නැහැ. සතියක් ගානේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා ඒවා විදෙස් මාධ්‍ය වල පෙන්නලා මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩගන්න බැහැ” යි මන්ත්‍රීවරයා පවසනවා.

POPULAR

Recent articles