මේ පාර අයවැය අභියෝගයක්

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසන්නේ ආර්ථික ස්වෛරීත්වය ආරක්ෂා කරගනිමින් ජනතාව ජීවත් කරවීමේ අභියෝගයට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය මෙවර අයවැයේ දී මුහුණදෙන බවයි. නොවැම්බර් 14 වනදා අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.

2023 සඳහා රුපියල් බිලියන 7,885ක් ලෙස 2023 රජයේ සමස්ත වියදම ඇස්තමේන්තු ගතකර ඇති බව ඔහු පවසනවා. එය 2022 වසරේ ඇස්තමේන්තු ගත වියදමට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 1,785ක වැඩිවීමක් බවයි රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසන්නේ.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින -8%ක ආර්ථික වර්ධනය ඉදිරි වසරේ දී -3%ක පමණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ද පැවසු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, ජනාධිපතිවරයා රටේ සමස්ත ජනතාව වෙනුවෙන් අසීරුතම අභියෝගයට මුහුණදී සිටින බව කියා සිටිනවා. ඒ සඳහා සියලු ජනතාවගේ කැපවීම සහ අවබෝධය අපේක්ෂා කරන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

#ranjithsiyabalapitiya#A5#a5news#a5newssrilanka#news#NewsUpdate#NewsAlert#SriLanka#hotnews#LatestNews#Alert#sinhalanews#srilankanews#Fastnews

POPULAR

Recent articles