”අපි යන්නේ නෑ” – මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජාතික සභාවට එක්නොවන බව එම පක්‍ෂයේ සභාපති, හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ජාතික සභාව පත් කළ යුතුව තිබුණේ අගමැතිවරයා හා ඇමති මණ්ඩලය පත්කිරීමට පෙර බවයි ඔහු කියන්නේ. මුලින් ජාතික සභාව පත්කර ඉන් අනතුරුව එය හා සාකච්ඡා කර අදාළ පත්කිරීම් කළ යුතුව තිබූ බව ඔහුගේ අදහසයි.

ජනාධිපතිවරයා විසින් විශාල කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්කිරීමෙන් පසු ජාතික සභාවක් ඇතිකිරීමට යන බවත්, එවැනි වැඩපිළිවෙලකට දායක විය නොහැකි බවත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මන්ත්‍රීවරයා පවසනවා.

POPULAR

Recent articles