තැපැල් සේවක වෘත්තීය සමිති වැඩවර්ජනය අත්හිටුවයි

තැපැල් සේවක වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාත්මක කළ වැඩවර්ජනය අත්හිටුවා තිබෙනවා.

තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර පවසන්නේ අඟහරුවාදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා සතියේ දින 5ක් සේවය කිරිමේ එකඟතාව මත වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටවූ බවයි.

POPULAR

Recent articles