A5 N E W S | #09 _ 07 _ 2020

A5 N E W S | #09 _ 07 _ 2020

# ලොව වටා තුන්වරක් ගුවනින් ගිය සරල ජනපති

# සමාජ මාධ්‍ය ගැන බිමල්ගෙන් පැමිණිල්ලක්

# කොරෝනා ආසාදිතයින් 56 දෙනෙකු සොයා ගැනේ

# බැදුම්කරය ගැන රනිල් කියන කථා

# විදුලි බිලේ පටලැවිල්ල

#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/…/UCclzQ9EPOBAU

POPULAR

Recent articles