හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .14 ]

A5 N E W S | #14 _ 05 _ 2020

# මංගල CID එකෙන් එළියට ඇවිත් කිව්වේ මොනවාද ?

# හමුදාවේ පඩි කැපේ !

# ව්‍යවස්ථාව මගහරිමින් කොහෙද යන්නේ ? විජිත හේරත් විමසයි.

# රාජිත ගිය ගමන

# ධම්මික පෙරේරාගේ කුණු කන්ද ආපසු ගමන් යයි !

# හල්දුම්මුල්ලේ පොහොට්ටු සභාපති සැමන් පරිප්පු කලු කඩයට !

# සෝමාලියාවට ගිය ධිවරයින් ආපසු එන්න පතති !

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles