හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .12 ]

A5 N E W S | #12 _ 05 _ 2020

# ලෝක හෙද දිනය අදයි !

# බන්දුල ගුණවර්ධන ආර්ථික වංගුවක් ගැහුවද ?

# කුවේට් ගිය ලක් වැසියෝ !

# මෙරට තතු සහ විදෙස් තතු සැකෙවින්

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles