හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .11 ]

A5 N E W S | #11 _ 05 _ 2020

# අද කොටස් වෙළඳපොළ ඇරෙයි ! වැසෙයි !!

# ආණ්ඩුවේ හිතුවක්කාරී වීම ගැන මහින්ද කියූ කතාව

# සාර්ථක ගොවියන් බෙදාගත් පොහොර ගැනයි !

# මාතලේ පෝසිලේන් කම්කරුවන්ගේ රැකියා අහිමි වෙයි .

# දෙස් විදෙස් තවත් තතු .

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles