හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.02 ]

හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත N E W S 02 – 04 – 2020

# කොරෝනා ආසාධිත සිව්වන මරණයත් මෙරටින් වාර්තා වෙයි.
# මැතිවරණය ගැන මැතිවරණ කොමිසමෙන් යෝජනාවක්
# ගොවි සංග්‍රාමයට සුදානම් බව ගොවිජන සම්මේලනයෙන් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කෙරේ.

#COVIDー19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka
#Roylab_Stats

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

POPULAR

Recent articles