”අපේක්ෂිත ආදායමට යන්න බෑ” – මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්

සුරාබදු ආදායම මේ වසරේදී රුපියල් බිලියන 185 දක්වා ඉහළ දමන්නැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාටිය ඉල්ලීම් කළද හේතු ගණනාවක් නිසා එම අපේක්ෂිත ආදායම සපුරා ගත නොහැකිවනු ඇතැයි මත්පැන් නිෂ්පාදකයින් සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට පෙන්වා දී තිබෙනවා.

මත්පැන් අලෙවිය සීග්‍රයෙන් පහත බසිමින් තිබෙන හෙයින් මේ වසරේදී සුරාබදු ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස පහත බසිමින් තිබෙන බවද පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී මත්පැන් නිෂ්පාදකයින් සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට පවසා තිබෙනවා.

එහිදී සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ මත්පැන් අලෙවිය පහත බැස ඇති හෙයින් රාජය අපේක්ෂා කරන ආදායාම ඉලක්කය ලබාගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

මේ වසර තුළ දෙවතාවක් වැට්බදු ඉහළයාම සමාජ ආරක්ෂණ බද්දක් නැතිවීම අධික ලෙස එතනෝල් සහ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම වැනි කරුණු හේතුවෙන් මත්පැන් මිල ඉහළ ගොස් ඇති අතර එම නිසා මත්පැන් අලෙවිය සීග්‍රයෙන් පහත යමින් තිබෙන බවද මත්පැන් නිෂ්පාදකයින් පෙන්වා දෙනවා.

එමෙන්ම නීත්‍යාණුකූල මත්පැන් අලෙවිය අඩුවීමට සාපේක්ෂව නීතිවිරෝධී මත්පැන් අලෙවිය ඉහළ යමින් තිබෙන බවද ඔවුන් පවසනවා.

මත්පැන් බෝතල් මත ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ඇලවීම නිසා මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට උපරිම ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගත හැකිවනු ඇතැයිද එහිදී සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට පෙන්වාදී තිබෙනවා.

POPULAR

Recent articles