රියැදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම නැවතෙයිද?

මෙරට පුද්ගලයින් ලක්ෂ 5කට පමණ මේ වනතෙක් ස්ථිර රියැදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමට නොහැකි වී ඇතැයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් නිශාන්ත වීරසිංහ කියා සිටින්නේ අදාළ කාඩ්පත් මෙරට නොමැති වීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට තාවකාලික රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

මේ වනවිට අදාළ කාඩ්පත් ලක්ෂ 10ක් පමණ ඇණවුම් කර ඇති අතර එහි ලක්ෂ 5ක කාඩ්පත් පළමු තොගය මේ මාසයේදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ඔහු පෙන්වා දෙනවා..

ඒ සඳහා වැයවන මුදල රුපියල් මිලියන 43ක් බව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටිනවා.

POPULAR

Recent articles