“දුෂ්කර කැපකිරීම් කරන්න වෙයි” – සමන්තා පවර්

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ඇති කරගත් කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාව පූර්ණ ගිවිසුමක් ලෙස අත්සන් තැබූ පසු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අතිශය දුෂ්කර කැපකිරීම් කරන්නට සිදුවිය හැකි බව ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඇමරිකානු නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධානි සමන්තා පවර් කියා සිටිනවා.

මෙම සෑම පියවරකදීම එක්සත් ජනපදය වැනි රටවල් එම දැඩි ප්‍රතිසංවිධානකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට හුදෙකලාවීමට ඉඩ නොදී ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවද ඇය සඳහන් කර තිබෙනවා.

මේ අතර මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී චීනය තවමත් සහාය නොදක්වා සිටීම කණගාටුදායක වන බව ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඇමරිකානු නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධානි සමන්තා පවර් වැඩිදුරටත් පවසනවා.

POPULAR

Recent articles