”ඉන්ධන ආනයනය සීමා කිරීමට සිදුවෙනවා” – බලශක්ති ඇමති

ඩොලර් ගැටලුව හේතුවෙන් ඉදිරි මාස 12ක කාලය සඳහා ඉන්ධන ආනයනය සීමා කිරීමට සිදුවන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර පවසනවා.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ QR ඉන්ධන අවසරපත්‍ර ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දුන්නද දෛනික ඉන්ධන ඉල්ලුම සපුරාලිය නොහැකි බවයි.

POPULAR

Recent articles