රාමසාන් දිනය අදයි (03)

රාමසාන් දිනය හෙවත් ඊදුල් ෆීතර් උත්සවය අදට (03) යෙදී තිබෙනවා.

සමස්ත ලෝකවාසි ඉස්ලාමීය බැතිමතුන් මාසයක් පුරා උපවාස සීලය ආරක්ෂා කර, නව සඳ බැලීමෙන් පසුව මෙම රාමසාන් දිනය සමරනු ලබනවා.

රාමසාන් දිනය වෙනුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ, ආගම් මඟින් උගන්වනු ලබන සමාජ ධර්මතා සමාජ යහපතට හේතුවන ලෙස යොදා ගැනීමට අප සියලුදෙනාට වගකීමක් ඇති බවයි.

මේ අතර රාමාසාන් දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ, මුළු රටම අභියෝගාත්මක කාලයකට මුල පුරා ඇති මෙම වකවානුව තුළ සමාජයේ අනෙකුත් පුද්ගලයින් පිළිබඳව ද සංවේදී වෙමින් පරිත්‍යාගශීලිත්වය කෙරෙහි සිත නැඹුරු කරන ලෙසයි.

POPULAR

Recent articles