ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල යළිත් ඉහළට

අද (22) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට 12.5kg ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 5175 ක් දක්වා ඉහළ යන බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසනවා.

POPULAR

Recent articles