සමාජ මාධ්‍ය තහනමින් පැනලා ඇමති නාමල් VPN පාවිච්චියේ

සියලුම සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පාහේ අවහිර කර තිබෙන අවස්ථාවක අමාත්‍ය නාමල් කරුණාරත්න මහතා සිය ට්වීට් ගිණුමේ සටහනක් යොදා තිබෙනවා. ඔහු පවසන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා අවහිර කිරීමට තමන් අනුමත නොකරන බවයි.

“සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කිරීම මම කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. මම දැන් භාවිතා කරන ආකාරයටම VPN ලබා ගැනීම නිසා එවැනි තහනම් කිරීම් සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ඵල කරයි. මම බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මීට වඩා ප්‍රගතිශීලීව සිතා මෙම තීරණය නැවත සලකා බලන ලෙසයි” ඔහු සිය ට්වීට් පණිවිඩයෙන් පවසනවා.

POPULAR

Recent articles