A5 N E W S | #03_ 07 _ 2020

A5 N E W S | #03 _ 07 _ 2020

# තරග පාවා දීම ගැන මහින්දානන්ද නැඟූ චෝදනා පිටියෙන් ඉවතට….

# ජින්තුපිටියේ පවුල් 29 ක් නිරෝධායනයට…

# හිටපු නාකොටික් ලොක්කාට මාරුවක්…. අලුත් ලොක්කාට කොමිසමේ අනුමැතිය…

# කිඹුලාට බිලිවූ පොලිස් නිලධාරියාගේ සිරුර සොයාගනී…

# පස්යට වැළලුනු උතුරු මියන්මාරයේ ඛේදවාචකය….

#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles