හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .28 ]

A5 N E W S | #28 _ 05 _ 2020

# තොන්ඩමන් ගැන අප මෙසේ කියමු !

# රුපියල් මිලියන 2292 ක රජයේ මුදල් බැසිල් භාවිතා කළා ද ?

# අසභ්‍ය පරීක්ෂණයට හරීන් යළි කැඳවයි !

# කොරෝනා ආසධිතයින් ගණන තවත් ඉහළට..

# විදෙස් තොරතුරු

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/…/UCclzQ9EPOBAU

POPULAR

Recent articles