මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ එස්.ආර්.ආර්ටිගල මිට සුළු මොහොතකට පෙර සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

POPULAR

Recent articles