හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .26 ]

A5 N E W S | #26 _ 05 _ 2020

# ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් දිවිසැරිය නිම කරයි.

# සුව විරුවන් මහ පාරේ !

# මැතිවරණ දිනය සලකා බැලීමට කරුණු තුනක් !

# විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගෙන්වා ගැනීමට ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක්

# රට විරුවන්ට වඩා වටිනා සීෂෙල්ස් පුරවැසියන් !

# පරිප්පු ගිනි ගනියි !

# කොරෝනා බහුලම රටවල් සියය අතරට ලංකාව පැමිණේ !

# නීතියේ දියණියන්ටත් තර්ජන !

# සෞඛ්‍ය උපදෙස් දෙන නියෝජ්‍ය පොලිස්පති

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/…/UCclzQ9EPOBAU

Chat conversation end
Type a message…

POPULAR

Recent articles