බොරතෙල් මිල පහතට

ලෝක වෙළඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල අද (01) දින පහත යාමක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ අනුව ඩබ්ලිව්.ටී.අයි බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් 97.47 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර බ්‍රෙන්ට් කෘඩ් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් 103.1 ලෙස සටහන් වනවා.

POPULAR

Recent articles