හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .24 ]

A5 N E W S | #24 _ 05 _ 2020

# මෝදිගේ සුභපැතුම යටින් අත වැනෙන ආර්ථික බල වැනුම
# ඩඩ්ලිගේ හාල් මෝලට පාරිභෝගික අධිකාරිය ගොඩ වෙයි
# පක්ශ වල මතය මැතිවරණ කොමසාරිස් විමසයි
# කොරෝනා සමය තුල බොඳ වුණු රාමසාන්

# ඉන්දිය විනිමය හුවමාරු පහසුකම් ඉල්ලූ ජනපති ඝෝඨභය
# 97 දෙනෙකුට මරු කැඳවූ ගුවන් යානයේ කලු පෙට්ටිය හමුවෙයි

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/…/UCclzQ9EPOBAU
……‬

POPULAR

Recent articles