හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .19 ]

A5 N E W S | #19 _ 05 _ 2020

# ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ 11 වන රණවිරු දිනය අදයි !

# ජනාධිපති මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කළා ද ?

# යුද්ධයක ට ජයග්‍රාහකයන් නැත !

# ක්‍රිකට් පිට්ටනියක් ඕනෑකර නැත ! රෝහිත රාජපක්ෂ සහ රොෂාන් මහානාම කියයි.

# සබරගමුව යටවේ !

# විදෙස් කොරෝනා තතු

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles