”බදු වැඩිකරන්න ඕනේ” – රංජිත් සියඹලාපිටිය

මෙරට බදු ආදායම ලෝක තත්වයට සාපේක්ෂව ඉතාම පහළ අගයක බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය කියන්නේ. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින්ම බදු ආදායම 15%ක ප්‍රමාණය දක්වා ඉහත දමා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු පවසනවා.

එහිදී සෘජු බදු වැඩි කරගැනීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා. මේ හේතුවෙන් ඉදිරියේදී සුවිශාල බදු ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් පැමිණීමට නියමිත බව ඔහු පවසනවා.

POPULAR

Recent articles