මන්දපෝෂණය ගැන සමීක්ෂණයකට කෙහෙළියගෙන් උපදෙස්

ජනතාවගේ පෝෂණ ගැටලු හඳුනාගැනීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අදාළ අංශවලට උපදෙස්දී තිබෙනවා.

දරුවන්ගේ පෝෂණ ඌනතා සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනවල විවිධ වාර්තා පල වූ අතර මෙම සමීක්ෂණය පවත්වන්නේ එම තොරතුරු සත්‍යය දැයි තහවුරු කර කරගැනීම සඳහා බව වාර්තා වනවා.

මෙම සමීක්ෂණය මගින් ලබාගන්නා තොරතුරු හා දත්ත පදනම් කරගනිමින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කෙරෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

POPULAR

Recent articles