”රුපියලුත් නෑ,ඩොලරුත් නෑ” – රංජිත් සියඹලාපිටිය

රට වෙනුවෙන් බදු ගෙවන්නෙක් වන ලෙස ජනතාවට ආරාධනා කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණයකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

“අපේ රටේ බදු ආදායම වැඩිකර ගැනීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපි දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව සියයට 8ක තරම් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපි ළඟ රුපියලුත් නෑ අපි ළඟ ඩොලරුත් නෑ. අපිට වැටුප් ගෙවන්නත් අමාරුයි.

ඉතින් අපි මේක වළක්වා ගන්න නම් අපේ බදු ප්‍රතිශතය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව සියයට 15ක් වත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි එතැනදී විශේෂයෙන්ම අපේ සෘජු බදු ප්‍රමාණය වැඩිකරගතයුතුයි. සංයුතියක් හැටියට අපි ඉන්නේ සියයට 20ක් සෘජු බදු සහ වක්‍ර බදු සියයට 80ක්. අපි ජනතාවට ආරාධනා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ රට වෙනුවෙන් අපිත් බදු ගෙවන්නෙක් වෙමු”යැයි වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

POPULAR

Recent articles