“රටේ ප්‍රශ්න වහලා වැඩක් නෑ” – නාමල් රාජපක්ෂ

රටේ ප්‍රශ්න වහගෙන සිටීමෙන් පලක් නොවන බවත් සෘජු තීරණ ගෙන ඒවාට කඩිනම් විසඳුම් ලබාදිය යුතු බවත් නාමල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

විරෝධතාවලට කලබල නොවී ඒ අය කියන්නේ කුමක්දැයි සොයා ගත යුතු බවත් අද අවශ්‍ය වන්නේ ලෙඩේට නියම බෙහෙත බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේ‍ය.

POPULAR

Recent articles