නොනිදන අරගලය තුන්වන දිනටත්

පසුගිය අප්‍රේල් මස 09 වනදා ගාලු මුවදොර පිටියේ ආරම්භ වූ මහජන විරෝධතාව අද (11) දිනයේ අඛණ්ඩව තුන්වන දිනටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා.

ඊයේ (10) දිනයේදී ව්රෝධතාකරුවන් රැය පහන් කළේ ගාලුමුවදොර පිටිය අවට භූමියේ ඇටවූ තාවකාලික කූඩාරම් තුළ වීම විශේෂත්වයක් වනවා.

එමෙන්ම මහජන විරෝධතාවයේ නිරතව සිටින පිරිස විසින් ගාලු මුවදොර පිටියේ නව ගම්මානයක් සහිත පුවරුවක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර එම ගමෙහි නම ලෙස ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙන්නේ “ගෝඨාගෝගම” ලෙසයි.

විරෝධතාවයේ නිරතව සිටින තරුණ පිරිස් සඳහා මහජනතාව ස්වෙච්ඡාවෙන්ම ඉදිරිපත්වී කෑම බීම නවාතැන් පහසුකම්, ප්‍රථමාධාර ආදී සියලුම පහසුකම් සපයා තිබීම ද විශේෂත්වයක්.

POPULAR

Recent articles