නව මහ බැංකු අධිපතිගේ පත්වීම් ලබා ගැනීම අද (07)

නව මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලෙස හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු වන ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ අද (07) පත්වීම් ලබා ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මහ බැංකු අධිපති ධුරය භාරගන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කළ ඉල්ලීම තමා භාරගත් බව නන්දලාල් වීරසිංහ පසුගියදා විදෙස් මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

POPULAR

Recent articles