ජනපති උමංදාවේ

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ (02) දින උමංදාව බෞද්ධ විශ්ව ගම්මානය වෙත ගෝ තිබුණා.

ඒ එහි වැඩපිළිවෙළ දැකබලාගැනිම සඳහා බවයි කියන්නේ. උමන්දාව විශ්ව ගම්මානය සංකල්පය ට අනුව ජාත්‍යන්තර කෘෂි විද්‍යාලයක් පිහිටුවීමටත් උමන්දාව වැනි ගම්මාන දෙකක් දිවයිනේ උතුරේ සහ දකුණේ පිහිටුවීමටත් මෙහි දී සිරි සමන්තබද්‍ර හිමි සමඟ සාකච්ඡා කළ බවයි කියන්නේ.

රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයට කෘෂිකාර්මික හා අපනයන ආශිත කර්මාන්ත නගා සිටුවිමේ පිළිබඳවද එහිදී සාකච්ඡා කෙරුණු බව සඳහන් වෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සමඟ මෙම සංචාරයට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සමඟ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායකද එක්ව තිබුණා.

POPULAR

Recent articles