ණය අර්බුදයට විසඳුම් සොයන්න ජනපතිගෙන් උපදේශක කණ්ඩායමක්

බහුපාර්ශ්වික කටයුතු සහ ණය තිරසරභාවය පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා විසින් අලුත් උපදේශක කණ්ඩායමක් පත්කර තිබෙනවා. එහි සාමාජිකයින් ලෙස ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි, මහාචාර්ය ශාන්තා දේවරාජන් සහ ආචාර්ය ෂාර්මිනි කුරේ පත් කළ බවයි වාර්තා වෙන්නේ. වඩා විශේෂත්වය වන්නේ අවසන් යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මෙම තිදෙනා අතරට එක්කර තිබීමයි. ඒ අතර රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මෙම කමිටුවට ඇතුළත් නොවීමද විශේෂයක්.

ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දහහතර අධිපතිවරයා වූ අතර ඔහු 2016 ජූනි මස සිට 2019 නොවැම්බර් මස දක්වා යහපාලන සමයේදී එම තනතුර හොබවන ලද පුද්ගලය යි.

අදාළ නිවේදනය –

POPULAR

Recent articles