ඉන්දීය විදේශ කටයුතු ඇමති දිවයිනට

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයසංකර් ඊයේ (27) රාත්‍රී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා.

දෙදින නිල සංචාරයකට මෙරටට පැමිණි ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා BIMSTEC සමුළුවටද සහභාගී වීමට නියමිතයි.

POPULAR

Recent articles