සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්

ඩෙංගු මර්දන සහායකයින්ගේ සංගමයේ විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ භූමියට ඇතුළුවීමට උත්සහ කිරීමත් සමඟ එහි උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

POPULAR

Recent articles