දැන් තත්වය බරපතලයි !

දැන් තත්වය බරපතලයි !

ජවිපෙ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් පවත්නා තත්වය පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටියා.

POPULAR

Recent articles