“සාකච්ඡා අසාර්ථකයි” – සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති

වර්ජනයේ නිරත සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර අද (08) පස්වරුවේ පැවැති සාකච්ඡාව ආසාර්ථක වූ බව වෘත්තීය සමිති පවසනවා.

ඒ හේතුවෙන් වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින් වැඩි දුරටත් කියා සිටිනවා.

POPULAR

Recent articles