මහ බැංකු අධිපති ඉල්ලා අස්වෙයි

මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඔහු සිය Twitter ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කරන්නේ ඊට අදාළ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර ඇති බවයි.

POPULAR

Recent articles