හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.27 ]

N E W S #27 – 04 – 2020

# කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 600 සීමාවට සමීප වේ.
# ලොව කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන ද ඉහළට ..
# අබුඩාබි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කබලෙන් ලිපට !
# කළුතර හල්කඳවිල කොරෝනා ආසාදිතයින් සොයා ගිය ගමන
# අධ්‍යාපනය ගැන නලින්ද නැවත කියයි !.

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles