හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.09 ]

N E W S 09 – 04 – 2020

# කොරෝනා වසංගතය හා ගතවූ දිනය
# ගොවින් සහ ධිවරයින්ගෙන් දුම්රිය ට යෝජනාවක්
# මැ කො ට ආ ලිපිය
# ජන බලවේගයෙන් ජනතා යෝජනාවක්
# එජාපය ලියයි !

#COVIDー19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

POPULAR

Recent articles