හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020.04.01 ]

හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත N E W S 01 – 04 – 2020

# 146 වන කොරෝනා රෝගියත් හඳුනා ගැනේ.
# ජවිපෙ ප්‍රධාන ලේකම්ගෙන් ජාතික ප්‍රකාශයක් .
# ධීවරයන් අර්බුධයක.
# ගොවි සංග්‍රාමයට අපි සුදානම් ! ගොවි සම්මේලනය නිවේදනය කරයි.
# එජාප – පොහොට්ටු හමුව හා සර්ව පාක්ෂික හමුවට දින නියම වෙයි.

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

POPULAR

Recent articles