කොවිඩ් – 19 ආසාදිතයින් 15ක්

පෙරේදා දිනයේදී (02) කොවිඩ් -19 මරණ 01 ක් වාර්තා වූ අතර ඊයේ (03) කොවිඩ් – 19 ආසාදිතයින් 15 ක් හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනාගත් කොවිඩ් – 19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 670,805 ක් හා කොවිඩ් – 19 මරණ සංඛ්‍යාව 16,763 ක් දක්වා ඉහල යනවා.

POPULAR

Recent articles