බ්‍රිතාන්‍ය බාල්දු වෙයි

ඇමරිකන් ඩොලරයට සාපේක්ෂව බ්‍රිතාන්‍ය ස්ටර්ලිං පවුම වාර්තාගත අන්දමට පහළ වැටී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ ඇමරිකන් ඩොලරයට සාපේක්ෂව බ්‍රිතාන්‍ය ස්ටර්ලිං පවුම මෙලෙස පහළ වැටුණේ 1971 වසරෙන් පසුවය බවයි.

POPULAR

Recent articles