අද (29) පෞද්ගලික බස් ධාවනය 50% යි

අද (29) දිනයේ පෞද්ගලික බස් රථ 50% ක ප්‍රමාණයක් ධාවනය කිරීමට කටයුතු කරන බව ලංකා ‍පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න සඳහන් කර සිටින්නේ ඊයේ (28) දිනයේ ලංගම ඩිපෝ මඟින් ඉන්ධන ලබාදුන් බවයි.

POPULAR

Recent articles