අන්තරේ අද (19) කොළඹට

සාමකාමී මහජන අරගලයට පහරදුන් පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස බල කරමින් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ විරෝධතා පා ගමනක් අද (19) පැවැත්වීමට නියමිත වනවා.

මෙම විරෝධතා පා ගමන ආරම්භවීමට නියමිතව ඇත්තේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටිනුයි.

POPULAR

Recent articles