“ණය ලබාදීමට ප්‍රමාණවත් සහතිකයක් අවශ්‍යයි” – IMF

ණය මුදලක් ලබාදීම පිළිබඳව සාකච්ඡා මූලික අදියරේ පවතින බවත් ණය මුදලක් ලබාදෙන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකාව ගෙවීමට ඇති ණය තිරසාර මාවතක් කරා යොමු කළ හැකි බවට “ප්‍රමාණවත් සහතිකයක්” අවශ්‍ය බව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල රොයිටර්ස් පුවත් සේවයට පවසා තිබෙනවා.

කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ක්‍රිස්ටලීනා ජෝර්ජීවා ශ්‍රී ලංකා රාජ තාන්ත්‍රික කණ්ඩායම සමග ණය ලබාදිය හැකි ආකාරය හා කොන්දේසි පිළිබඳ ඊයේ (19) සාකච්ඡා කළ බව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් ප්‍රධානී මසයිරෝ නොසාකි පවසනවා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ගෙවුම් ශේෂය හිඟය මග හරවා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යළි තිරසාර මාවතකට හැකි ඉක්මනින් යොමුකිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සහයෝගයෙන් වැඩසටහනක් අවශ්‍ය බවයි.

එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය සහ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අත්විදින දුෂ්කරතා විශේෂයෙන් දුප්පත් සහ අවදානමට ලක්විය හැකි පාර්ශව අත්විඳින දුෂ්කරතා පිළිබඳ දැඩි අවධානයෙන් සිටින බව මසයිරෝ නොසාකි පවසා සිටිනවා.

POPULAR

Recent articles