“ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් වැළකී සිටින්න” – ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් කමල් ගුණරත්න විරෝධතා මාලාව පිළිබදව නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා පවසන්නේ සාමකාමී ව පවත්වා සාමකාමී ව විසිර යන විරෝධතා අගය කරන බවත් එසේ නො වන විරෝධතා කෙරෙහි දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

රජයේ දේපොළවලට හා පෞද්ගලික දේපොළවලට හානි කරමින් සිදු කරන විරෝධතා හැකි තාක් මර්දනය කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කරනවා.

POPULAR

Recent articles