විරෝධතාකරුවන් මොරටුව මහ නගර සභාව වටලයි

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාමට විරෝධය පළ කරමින් වඩු කාර්මිකයන් පිරිසක් මොරටුව මහ නගර සභාව වටලමින් මේ මොහොතේදී විරෝධතාවයක නිරත වන බව වාර්තා වනවා.

POPULAR

Recent articles