විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් විදෙස් නාලිකා මෙරට විකාශනයන් නවතා දමයි

විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් විදෙස් රූපවාහිනී නාලිකාවලට මුදල් ගෙවීමට නොහැකි බව වාර්තා වෙනවා. මේ හේතුව නිසා ඇතැම් විදෙස් නාලිකා මෙරට විකාශනයන් තාවකාලිකව නවතා දමා තිබෙන බව කියනවා.

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් වෙත අයත් PeoTV සේවාවන් භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයින් වෙත මේ බව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් ආයතනය විසින් සිය විකාශ කාලය අතර තුර දී අද (31) දැනුම් දී තිබුණා. ඔවුන් පවසන්නේ “විදෙස් මුදල් සංක්‍රාම සිදු කිරීමේදී මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති අපගේ පාලනයෙන් බැහැරව පවත්නා දුෂ්කරතා හේතුවෙන් නාලිකා හවුල්කරු විසින් මෙහි විකාශන කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දමා ඇත” යනුවෙනි.

POPULAR

Recent articles