කෝප් කමිටුව නම් කෙරේ

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සේවය කිරීම සඳහා තේරීම් කාරක සභාව විසින් මන්ත්‍රීවරුන් නම්කර තිබෙනවා.

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන විසින් අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් අද (03) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

POPULAR

Recent articles