“ලොකු පොල්ගෙඩියක් රුපියල් 75කට දෙනවා” – බන්දුල ගුණවර්ධන

ප්‍රමාණයෙන් විශාල පොල් ගෙඩි මෙම වර්ෂය පුරා සතොස හරහා රුපියල් 75 කට අලෙවි කිරීමට කටයුතු කරන බව වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ පාරිභෝගිකයෙකුට වරකට පොල් ගෙඩි 5 ක් මිලදීගත හැකි බවයි.

POPULAR

Recent articles