A5 N E W S | #14 _ 06 _ 2020

A5 N E W S | #14 _ 06 _ 2020

# ත්‍රීරෝදය වෙනුවෙන් හඬනැගූ සුනිල් අවසන් ගමන් යයි

# ලීසිං ගැටළුව ගැන ආණ්ඩුව දැනුවත් කළේ දින තිහකට කලින්

# රනිල් විශ්වාසය දිනාගැනීමට උත්සහ කරයි

# නීතිය රකින්න – ජන බලවේගයේ නීතීඥයින් ඉල්ලයි

# ලංකාවේ විදුලියට චීනය අතපොවන හැටි

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/

POPULAR

Recent articles